دارالعلم اسلامی کاشان

حوزه علمیه حضرت آیت الله اعتمادی

هم اکنون حدود نیم قرن از تأسیس این مرکز حوزوی و تجربیات فراوان می گذرد و صدها تن از فارغ التحصیلان این حوزه مبارکه در حال ادامه تحصیل در دیگر مقاطع یا مشغول به منصبی از شؤون روحانیت هستند و تعداد زیادی در گروه های مختلف مشغول به تحصیل می باشند.خدمات علمی آموزشی و جذب و آموزش فارغ التحصیلان دانشگاهی و برگزاری اردوهای قانونی علمی آموزشی از خصوصیات برتر این مرکز می باشد.