دارالعلم اسلامی کاشان

حوزه علمیه حضرت آیت الله اعتمادی

مطالب زیر بر اساس آرشیو درباره شرکت لیست شده اند.

با تجربه ای بیش از 50 سال

آشنایی با دارالعلم اسلامی کاشان

مرحوم حضرت آیت الله حاج سید عباس اعتمادی از جمله شخصیت های تأثیر گذاری بود که با توشه ای پربار و گنجینه ای ارزشمند از علم و تقوا و معرفت، بعد از سال های متمادی تحصیل و تدریس در حوزه های مختلف علمی در...