مرحوم حضرت آیت الله حاج سید عباس اعتمادی از جمله شخصیت های تأثیر گذاری بود که با توشه ای پربار و گنجینه ای ارزشمند از علم و تقوا و معرفت، بعد از سال های متمادی تحصیل و تدریس در حوزه های مختلف علمی در نجف اشرف، و بازگشت به وطن خود کاشان، با تأسیس مرکز علمی حوزوی به نام دارالعلم اسلامی همراه با کتابخانه عمومی، سعی وافری در جهت رشد، ارتقاء و توسعه علمی و معنوی جامعه نمود. لذا با این هدف، در سال 1349 شمسی، این مرکز حوزوی اسلامی، به شیوه ای نو و کم نظیر، تأسیس و در سال 1350 به بهره برداری رسید. از آن زمان تا سال 1375 سال رحلت آن عالم ربانی، این حوزه در زمینه های مختلف علمی تبلیغی به اداء تکلیف مشغول بود و بعد از آن با توسعه کمّی و کیفی توسط فرزندشان آیت الله آمیر سید حسن اعتمادی، تعداد زیادی از عزیزان در این مدرسه، جذب و پذیرش شده و بعد از آموزش های لازم علمی تحت اشراف اساتید زبده، وارد به عرصه های مختلف علمی تبلیغی و اجتماعی می شوند.

مسجد اولین مرکز آموزش علمی در تمدن اسلام محسوب می شود. پس از آن آموزش و مراکز آموزشی در جهان اسلام سیر رو به رشد خود را ادامه دادند و با ارتقاء به بیت الحکمه و سپس دارالعلم، به مدارس رسیدند. این مدارس در تمام پهنه مکانی جهان اسلام، حضور داشتند
یکى از این مراکز علمی در تمدن اسلامی دارالعلم ها بودند. این دارالعلم ها کتابخانه ‌هاى عمومى به حساب مى‌آمدند. از جمله این مراکز، دارالعلم فاطمیون در مصر است.
این تفکر بالا و افق روشن به عنوان قطب نمای رسیدن به مقصد، نصب العین بزرگان و فرهیختگان علمای اسلام قرار گرفت. مرحوم حضرت آیت الله حاج سید عباس اعتمادی از جمله شخصیت های تأثیر گذاری بود که با توشه ای پربار و گنجینه ای ارزشمند از علم و تقوا و معرفت، بعد از سال های متمادی تحصیل و تدریس در حوزه های مختلف علمی، و بازگشت به وطن خود کاشان، با تأسیس مرکز علمی حوزوی به نام دارالعلم اسلامی همراه با کتابخانه عمومی، سعی وافری در جهت رشد، ارتقاء و توسعه علمی و معنوی جامعه نمود.

لذا با این هدف، در سال 1349 شمسی، این مرکز حوزوی اسلامی، به شیوه ای نو و کم نظیر، تأسیس و در سال 1350 به بهره برداری رسید. از آن زمان تا سال 1375 سال رحلت آن عالم ربانی، این حوزه در زمینه های مختلف علمی تبلیغی به اداء تکلیف مشغول بود و بعد از آن با توسعه کمّی و کیفی توسط فرزندشان آیت الله آمیر سید حسن اعتمادی، تعداد زیادی از عزیزان در این مدرسه، جذب و پذیرش شده و بعد از آموزش های لازم علمی تحت اشراف اساتید زبده، وارد به عرصه های مختلف علمی تبلیغی و اجتماعی می شوند.

هم اکنون حدود نیم قرن از تأسیس این مرکز حوزوی و تجربیات فراوان می گذرد و صدها تن از فارغ التحصیلان این حوزه مبارکه در حال ادامه تحصیل در دیگر مقاطع یا مشغول به منصبی از شؤون روحانیت هستند و تعداد زیادی در گروه های مختلف مشغول به تحصیل می باشند.

خدمات علمی آموزشی و جذب و آموزش فارغ التحصیلان دانشگاهی و برگزاری اردوهای قانونی علمی آموزشی از خصوصیات برتر این مرکز می باشد.

دسته بندی

انتخاب آسان است وقتی مسیرها مشخص باشد